Algemene voorwaarden

HUISREGELS

In onderstaand reglement vind je de huisregels aan die in ons bedrijf gelden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanziens des persoons aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.
 
1.    Entreebewijs: Iedere bezoeker dient te beschikken over een geldig entreebewijs en dit desgevraagd te tonen.
2.   Leeftijdskeuring: De bioscoop is wettelijk verplicht de leeftijdskeuring voor films te volgen en kan u naar legitimatie vragen. U dient dit te tonen. Voldoet u niet aan de vereiste minimum leeftijd of kunt u niet aantonen daaraan te voldoen, dan zijn wij wettelijk verplicht u niet toe te laten tot de desbetreffende film.
3.    Aanwijzingen personeel: Iedere bezoeker dient aanwijzingen van het personeel op te volgen.
4.    Consumpties: het nuttigen van zelf meegebrachte drink- of etenswaren is niet toegestaan.
5.    Alcohol: Het nuttigen van alcohol door personen jonger dan 18 jaar is bij wet verboden. Wij zijn verplicht u bij twijfel naar legitimatie te vragen.
6.    Roken: In de gehele bioscoop is roken ten strengste verboden. Roken is alleen toegestaan buiten het pand.
7.    Mobiele telefoon: In de bioscoopzalen dient de mobiele telefoon te allen tijden te zijn uitgeschakeld.
8.    Opnameapparatuur: Het is ten strengste verboden opnameapparatuur voor beeld en/of geluid bij zich te hebben en/of te gebruiken.
9.   Eigendommen: Het is verboden om onze eigendommen mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging bent u aansprakelijk voor de reparatie- en vernieuwingskosten.
10.  Gevonden voorwerpen: Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de bedrijfsleiding.
11.  Handel in goederen: Het is verboden in of rond de bioscoop goederen te verhandelen en/of zich schuldig te maken aan heling.
12.  Ongewenste intimiteiten: Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
13.  Wapens: Het gebruiken of bij zich hebben van enigerlei wapen is ten strengste verboden
14.  Verbandtrommel: Bij de bedrijfsleiding is een verbandtrommel aanwezig en kan eerste hulp worden verleend.
15.  Verdovende middelen: Het nuttigen, gebruiken of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.
16.  Controle: Er is een mogelijkheid dat u zich moet laten onderwerpen aan een controle. Deze controle is ingesteld om iedereen in verband met de algemene veiligheid te beschermen.
17.  Vijftien minuten na aanvang van de voorstelling wordt er geen toegang meer tot de film verleend.